VZTAHY V BUDOUCNOSTI: POLYGAMIE, SEX S ROBOTY A ONLINE LÁSKA – NEZBLÁZNÍME SE Z TOHO?

Diskusní zóna OPERO FORUM na festivalu Metronome 2023, letos na téma ODVAHA KE ZMĚNĚ. PÁTEK 23. 6. v 20:15–21:00 Diskuse na téma VZTAHY V BUDOUCNOSTI: POLYGAMIE, SEX S ROBOTY A ONLINE LÁSKA – NEZBLÁZNÍME SE Z TOHO? Moderátor: Bob Kartous Hosté: Markéta Šetinová, Michael Šebek, Eliška Remešová

V diskusní zóně Opero Fórum hudebního festivalu Metronom Prague 2023 Metronome jsme s moderátorem Bobem Kartousem a psycholožkami Markétou Šetinovou, a Eliškou Remešovou diskutovali na téma VZTAHY V BUDOUCNOSTI: POLYGAMIE, SEX S ROBOTY A ONLINE LÁSKA – NEZBLÁZNÍME SE Z TOHO?

Na Fóru proběhly a další zajímavé diskuse: INFORMAČNÍ CHAOS: JAK SE NAPÍT Z OTEVŘENÉHO HYDRANTU (Otakar Foltýn, Václav Moravec, Tomáš Sedláček, Libuše Šmuclerová); KULTURA V DOBĚ GENERATIVNÍ AI (Michael Rozsypal, Krištof Kintera, Roman Týc, Alžběta Jungrová, NA CO POJEDEME: OD FOSILNÍCH PALIV K VODÍKU A DÁL (Michael Rozsypal, Dana Drábová, Martin Pacovský, Soňa Jonášová) a UMĚLÁ INTELIGENCE JAKO PŘÍLEŽITOST NEBO HROZBA (Michael Rozsypal, Tomáš Mikolov, Petr Koubský, Tereza Bartoníčková).

Program