Výzkumé a průmyslové projekty

Koordinace a vedení mezinárodních projektů

 • koordinátor evropského projektu v programu FP-7 People typu Marie Curie Evropský průmyslový doktorát ARRAYCON – Aplikace distribuovaného řízení pro chytré struktury, 2013-17, 13 mil. Kč., společný projekt s belgickou firmou LMS INTERNATIONAL NV (nyní Siemens Industrial Software, Leuven, B), externí partneři LAAS-CNRS Toulouse, TU Wien.
 • koordinátor evropského projektu CP97:7010: EUROPOLY – Evropská síť excelence pro průmyslové aplikace polynomiálních metod, 1998-2001, 7 mil. Kč. Účastníci: 14 interních členů: firem a universit z NL, GB, S, I, F, CZ, SK a PL a několik desítek externích členů (např. firmy Ericsson, DaimlerChrysler). Tento projekt byl asi prvním evropským projektem koordinovaným vědecky i finančně z ČR
 • vedoucí české části evropského projektu CP93:2424 Algoritmy pro CAE založené na moderních polynomiálních metodách pro řízení, 1994-7, 15 mil. Kč, společný projekt s Universitou Twente, NL
 • vedoucí české části projektu NATO PST.CLG.978481: Počítačové algoritmy pro polynomiální metody v signálech a systémech, 2001-2002, společný projekt s LAAS-CNRS Toulouse, F
 • vedoucí české části evropského magisterského programu SpaceMaster, orientovaného na kosmické vědy a inženýrství, kde studenti postupně studují na několika evropských univerzitách, projekt Erasmus Mundus s universitami ve Lulei, Wurzburgu, Helsinkách, Cranfieldu a Toulouse, 2005-
 • vedoucí české části bilaterálního německo-českého projektu Jednotný rámec pro multikriteriální identifikace, řízení a detekci chyb (na české straně podporováno GAČR GC13-12726J), 2013-2015, 7,5 mil Kč na české straně,  společný projekt s Uni Bochum, D.
 • vedoucí americko-českého projektu AmVis Kontakt ME10010: COLA4CON - Kolaborativní algoritmy pro řízení formací bezpilotních letounů, 2010-12, společný projekt s University of Texas at Arlington, USA
 • vedoucí české části česko-rakouského projektu Aktion 23p27/99 (MŠMT a AKTION): Nové výpočetní metody pro návrh řízení v průmyslu založený na polynomiálních maticích: intervalová a klasická aritmetika, 1999 Společný projekt s Universitou v Linci, A
 • vedoucí česko-francouzského projektu Barrande 97026 (MŠMT a CNRS): Systémy s neurčitostmi a omezeními: analýza a syntéza, 1997-1999, společný projekt s LAAS-CNRS, Toulouse, F
 • vedoucí české části česko-japonského projektu NJ 11/98 (MŠMT a MOMBUSHO) Polynomiální metody pro průmyslový návrh řízení, 1998-2000, společný projekt s Universitou v Nagoyi, J
 • vedoucí české části česko-italského projektu 6/25/99 (MŠMT a Ministerstvo školství italské republiky), Analýza multidimensionálních signálů a systémů, 1999-2000, společný projekt s Universitou v Padově, I
 • vedoucí české části česko-řeckého projektu 12-00 (MŠMT a Min. škol. Řecka) Vývoj algoritmů a expertních systémů na webu pro analýzu a syntézu lineárních mnohorozměrových řídicích systémů, 2000-2001, společný projekt s Aristotelovou universitou v Soluni, GR
 • vedoucí české části česko-italského projektu č. 42 (MŠMT a Ministerstvo školství italské republiky)
 • Česko-italský projekt Polynomiální metody v systémech, signálech a řízení, 2001-2002, společný projekt s Universitou ve Florencii, I
 • vedoucí české části česko-řeckého projektu RC_3_51 (MŠMT a Ministerstvo školství Řecka) Počítačová analýza a návrh diskrétních digitálních filtrů v telekomunikaci pomocí moderních polynomiálních metod, 2003-2005, společný projekt s Aristotelovou universitou v Soluni, GR
   

Vedení národních projektů a grantů

Podle Centrální evidence projektů CEP Rady vlády pro výzkum a vývoj vedl 24 českých projektů a grantů s celkovou podporou ze státního rozpočtu 55 miliónů Kč. Patří mezi ně např.

 • řešitel projektu MPO 1H-PK/22 Pokročilé metody řízení a optimalizace pro energetiku, 2004-2008., s firmou Honeywell (33 mil. Kč)
 • řešitel grantu GAČR GAP103/12/1794 Pokročilé metody pro analýzu a řízení složitých systémů, 2012-2014,(9 mil Kč)
 • řešitel grantu GAČR GA102/08/0186 Algoritmy pro analýzu a návrh řízení složitých systémů, 2008-2010, (4 mil. Kč)
 • řešitel grantu GAČR GA102/05/0011 Struktura a universalita v návrhu řízení složitých systémů, 2005-2007 (3 mil. Kč)
 • řešitel grantu GAČR 102/02/0709 Moderní numerické metody v systémech, signálech a řízení, 2002-2004 (4 mil. Kč)
 • řešitel grantu GAČR 102/99/1368 Numerické algoritmy pro návrh řízení a filtrace, 1999-2001
 • řešitel projektu MŠMT OK 199 - Algoritmy pro CAE založené na moderních polynomiálních metodách v řízení, 1996-1997 (4 mil. Kč)
 • řešitel projektu MŠMT OK 351 - EUROPOLY - Evropská síť pro průmyslové aplikace polynomiálních metod, 1998-2001 (6 mil. Kč)
 • řešitel projektu MŠMT ME 496 - Polynomiální metody pro návrh průmyslového řízení, 2002-2004, (1 mil. Kč.)
 • řešitel projektu MŠMT ME 171 - Polynomiální metody pro návrh průmyslového řízení, 1998-2001, (1 mil. Kč.)
 • řešitel projektu MŠMT ME 427 - Konvexní optimalizace a polynomiální matice v řízení, 2001-2002, 0,5 mil. Kč.
 • řešitel projektu MŠMT ME 112 - Robustní řízení při neurčitosti a omezení: Analýza a syntéza, 1997-8, 0,6 mil. Kč.
 • řešitel projektu MŠMT LA 065 - Práce v Exekutivním výboru IFAC, 1999-2005, 0,5 mil. Kč.
 • vedoucí výzkumné skupiny v projektu MŠMT VS97034 Trnkova laboratoř automatického řízení, 1997-2000
 • manažer projektu MŠMT LN0B096, Centrum aplikované kybernetiky, 2000-2004, projekt programu MŠMT "Výzkumná centra" s účastí 5 universit, 2 ústavů AV ČR a 10 firem
 • vedení týmu Katedry řídicí techniky v rámci Výzkumných záměrů společných s Katedrou kybernetiky ČVUT, a to MSM 212300013 Rozhodování a řízení pro průmyslovou výrobu, 1999-2004, a MSM6840770038 Rozhodování a řízení pro průmyslovou výrobu III, 2007-11
 • a mnoho menších projektů
   

Koordinace smluvního výzkumu pro průmysl

V posledních letech má naše Katedra řídicí techniky ČVUT kolem 15 kontraktů ročně celkem zhruba za 5 mil Kč ročně. Nejvýznamnějšími smluvními partnery jsou firmy (v pořadí zhruba podle celkových příjmů)

 • Volkswagen Wolfsburg (konkrétní projekty vede Z. Hanzálek)
 • Škoda Auto (Z. Hanzálek, P. Burget)
 • EATON (Z. Hanzálek)
 • Siemens (P. Burget)
 • Porsche (Z. Hanzálek)
 • Honeywell Aerospace (M. Hromčík)
 • Electrolux
 • ČEPS (skupina CAK)

Menší příjmy máme od firem WAGO, EDUXE , Samsung a Festo.

Velmi přínosné jsou i vojenské projekty pro

 • Vojenské námořnictvo Spojených států amerických - US Navy (Z. Hanzálek)
 • Armádu ČR - Vojenský technický ústav (Z. Hurák).

Podrobnosti o průmyslovém a vojenském výzkumu tu ze zřejmých důvodů neuvádím.