Je profesorem technické kybernetiky na ČVUT v Praze, vedoucím úspěšné Katedry řídicí techniky na Elektrotechnické fakultě a jednatelem firmy PolyX, která vyvíjí software pro návrh řídicích systémů.

Vystudoval s vyznamenáním Elektrotechnickou fakultu Českého vysokého učení technického v Praze a doktorát získal v Akademii věd. Dlouhou dobu tam pracoval v Ústavu teorie informace a automatizace, potom pracoval na Twente Universiteit v holandském Enschede a na slavné ETH v Curychu. Pobýval i na dalších světových školách v Torontu, Glasgow a Padově.

Katedra, kterou úspěšně vede, patří mezi nejlepší na ČVUT a ve svém oboru i v Evropě, jak potvrzují různá nezávislá hodnocení. Tři čtvrtiny jejích příjmů přichází z průmyslových a výzkumných projektů, úspěšná výuka je motivovány hlavně zájmem o studenty. Katedra zaměstnává cizince z celého světa (loni tvořili třetinu) a pracovním jazykem je angličtina. Jako učitele zaměstnává i špičkové inženýry z firem (Honeywell, Porsche, Siemens), významné výzkumníky z Akademie a profesory z ciziny (Toulouse, Southampton). Otevřené, ale náročné tvůrčí prostředí přitahuje mladé lidi i z jiných oborů

Michael Šebek je světově uznávaným a často citovaným odborníkem na teorii a algoritmy automatického řízení, v poslední době se zabývá hlavně sítěmi systémů, multi-agentními systémy, formacemi robotů, autonomních vozidel, letadel nebo satelitů a také kyberneticko-fyzikálními systémy. Výsledky výzkumu prezentoval v několika stovkách článků publikovaných většinou ve špičkových světových časopisech či přednesených na prestižních konferencích. S holandským kolegou založil firmu PolyX, která vyvinula úspěšný software pro aplikace polynomiálních metod s několika tisíci instalací po celém světě.

Vedl mnoho výzkumných projektů evropských, NATO a dalších mezinárodních i tuzemských. Koordinoval Evropskou síť excelence pro průmyslové aplikace polynomiálních metod sdružující mnoho významných firem a univerzit z celé Evropy. Koordinoval smluvní výzkum katedry pro firmy Honeywell, Porsche, Volkswagen, ŠKODA AUTO, a také pro US Navy.

Je nadšeným, náročným a oblíbeným učitelem. Přednáší pravidelně automatické řízení na ČVUT, různé pozvané kurzy v Německu a Švýcarsku a samostatné přednášky po celém světě. Je spoluautorem a garantem úspěšného výběrového programu Kybernetika a robotika. Podílel se na založení a vedení evropského programu SpaceMaster, jehož studenti absolvují každý semestr na jiné evropské univerzitě. Vychoval desítky doktorandů, kteří úspěšně působí ve firmách a univerzitách po celé Evropě a někteří už mají doktorandy vlastní. Vede projekt Evropský průmyslový doktorát, kde doktorandi střídavě pracují na katedře a v belgické firmě Siemens Industrial Software.

Michael Šebek založil populární Robosoutěž, kde každoročně soutěží se svými originálními Lego-roboty dětské týmy. Nejprve se zapojily střední školy (cca 160 týmů z celé republiky), nově i školy základní (cca 100 týmů, letos jich bude mnohem víc) a v budoucnu snad i školy mateřské (dvě se už byly podívat ). Je připraveno i mezinárodní kolo, kde se bude soutěžit se studenty z německého Stuttgartu.

Pracuje ve výborech několika mezinárodních společností. V Mezinárodní federaci pro automatické řízení IFAC byl 6 let členem nejvyššího vedení a v IEEE CSS dlouhá léta působil v Ediční radě pro konference zejména Mezinárodní federace pro automatické řízení IFAC. Byl hlavním organizátorem 16. Světového kongresu IFAC v Praze roku 2005, který byl do té doby největší a nejúspěšnější akcí v oboru a podílí se na mnoha dalších konferencích.

Je členem Vědeckých rad několika univerzit a častým předsedou komisí Národního akreditačního úřadu. Pro vládu ČR koordinoval národní hodnocení výsledků výzkumu podle Metodiky M17+ a předsedal Panelu pro technické vědy. Je místopředsedou Komise pro hodnocení vědy RVVI. Získal mnohá ocenění, do Síně slávy se dostal Cenou Wernera von Siemense pro nejlepšího pedagogického pracovníka.

S chutí píše blogy a diskutuje na Facebooku a dalších fórech, zejména k tématům vědy, výzkumu, univerzit a jejich řízení, vlivu technologického pokroku na svět a dopadů automatizace, robotizace, digitalizace a umělé inteligence společnost na společnost.