Kurzy

Automatické řízení - A3B35ARI, AD3B35ARI, A8B35FCS

Základní kurz automatického řízení. Seznamuje se základními pojmy a vlastnostmi dynamických systémů fyzikálních, inženýrských, biologických, ekonomických, robotických a informatických. Vysvětluje, jak lze pomocí zpětné vazby měnit chování a potlačit vliv neurčitosti. Představuje klasické i moderní metody analýzy a návrhu automatických řídicích systémů. Studenti oboru řízení budou na těchto myšlenkách a poznatcích stavět při studiu pozdějších speciálních předmětů. Studenti dalších oborů a programů se zde přesvědčí o tom, že obor řízení je inspirující, všudypřítomný a zábavný, a že stojí za to s ním i v budoucnu spolupracovat.

Přednášky bývají dvě týdně: v úterý 10:00-11:30 a čtvrtek 8:15-9:45 v T2:D3-309. Laboratoře jsou jednou týdně po dvou hodinách ve skupinách po deseti: Obvykle v pondělí 9:15-19:30 a úterý 16:15-19:30 v laboratoři KN:E-26.

Kurz je oblíbený i obávaný, bylo o něm složena píseň.

Výsledek studentské ankety předmětu je na AD3B35ARIA3B35ARI

Záverečné meření výsledků třetí laboraterní úlohy je na videu.