• Profesor kybernetiky na ČVUT, vedoucí Katedry řídicí techniky FEL a oddělení Kyberneticko-fyzikálních systémů CIIRC; pracoval na ETH Zurich, CH, Twente Universiteit, NL a v Akademii věd, přednášel na desítkách univerzit po světě
  • Vede firmu PolyX na software pro polynomy, polynomiální matice a rovnice, a jejich aplikace v systémech, signálech a řízení
  • Zkoumá a vytváří automatické řízení, sítě, multiagentní systémy, formace robotů, autonomních aut, letadel a satelitů; publikoval stovky článků ve špičkových světových časopisech; jeho výsledky jsou hojně citovány
  • Vede výzkumné projekty EU, NATO, USA a ČR; koordinuje smluvní výzkum katedry pro Honeywell, Porsche, Volkswagen, ŠKODA AUTO, US Navy
  • Přednáší automatické řízení a robotiku na ČVUT a světových školách; vede elitní program Kybernetika a robotika na ČVUT; Spoluzaložil evropský program SpaceMaster, jehož studenti jsou každý semestr na jiné evropské univerzitě.
  • Vychoval desítky doktorandů, úspěšně působících ve firmách a univerzitách po světě; vede Evropský průmyslový doktorát s belgickou firmou Siemens Industrial Software. Jeho bývalí PhD už sami vychovali deset další doktorandů.
  • Založil populární Robosoutěž pro střední a základní školy, které se účastní stovky týmů z celé ČR.
  • Předsedá Panelu Rady vlády pro výběr excelentních výsledků v technických a informatických vědách, je členem vědeckých rad škol a ministerstev.
  • Pracuje ve vedení mezinárodních společností IFAC a IEEE, organizoval 16. Světový kongres IFAC, do té doby největší akci v oboru na světě
  • Do Síně slávy se dostal Cenou Wernera von Siemense pro nejlepšího pedagoga
Embed: 
events,block_current
news,block_latest