Doktorandi

Moji doktorandi patří mezi nejlepší na škole, mám na ně prostě štěstí. Již před obhajobou mívají 2-3 články ve špičkových světových časopisech, jednotky až desítky citací ve WoS a jejich h-index by stačil na členství ve vědecké radě fakulty. Jejich disertace jsou vystaveny na webu katedry, stejně jako nově nabízená témata.

Nejúspěšnější z bývalých doktorandů zůstali v akademickém světě: Didier Henrion, dnes profesor, nositel mnoha cen, mezinárdní hvězda v oboru, je CNRS Directeur de Recherche a vedoucí MAC v LAAS Toulouse, Francie; Martin Hromčík, dnes docent, řešitel EU projektů a firmami uznávaný odborník na letadla, je vedoucí oddělení na naší katedře; Zdeněk Hurák, docent, řešitel EU projektů, je po delším pobytu v kalifornské Santa Barbaře vedoucím oddělení na naší katedře. Další doktoři úspěšně pracují ve firmách zvučných jmen - Porsche, KUKA Roboter, Deloitte, ČEPS, Siemens - anebo založili firmy vlastní.

Jako prvnímu v ČR se mi podařilo získat projekt EU v programu Evropský průmyslový doktorát společně  firmou Siemens Industrial Software (dříve LMS International) z belgické Lovaně. Z tohoto projektu jsou financování dva doktorandi,kteří střídavě pracují u nás a ve firmě v Belgii.

Vybrané články doktorandů publikované ještě během studia

Herman I - Martinec D - Hurák Z - Šebek M: Scaling in bidirectional platoons with dynamic controllers and proportional asymmetry. IEEE Transactions on Automatic Control, 62 (4), 2034-2040, 2017

Martinec D - Herman I - Šebek M: On the necessity of symmetric positional coupling for string stability. IEEE Trans on Control of Network Systems, March 2016, DOI: 10.1109/TCNS.2016.2573739

Herman I - Martinec D - Hurák Z - Šebek M: Nonzero bound on Fiedler eigenvalue causes exponential growth of H-infinity norm of vehicular platoon. IEEE Transactions on Automatic Control, 60 (8), 2248-2253, 2015.

Žáčeková E - Prívara S - Pčolka M: Persistent excitation condition within the dual control framework. Journal of Process Control. 2013, 23 (9), 1270-1280

Váňa Z - Preisig HA: System identification in frequency domain using wavelets: Conceptual remarks. Systems & Control Letters, 61 (10), 1041-1051, 2012

Kujan P - Hromčík M - Šebek M: Complete Fast Analytical Solution of the Optimal Odd Single-Phase Multilevel Problem. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 57 (7), 2382-2397, 2010

Hromčík M - Šebek M: Numerical algorithms for polynomial plus/minus factorization. International Journal of Robust and Nonlinear Control, 17 (8), 786-802, 2007

Hurak Z - Bottcher A - Šebek M: Minimum Distance to the Range of a Banded Lower Triangular Toeplitz Operator in l-1 and Application in l-1 Optimal Control. SIAM Journal on Control and Optimization, 45 (1), 107-122, 2006

Ferkl L - Meinsma G - Šebek M: A Linear Programming Approach for Ventilation Control in Tunnels. In: Proceedings of the 45th IEEE Conference on Decision & Control., San Diego, USA, 3528-3533,  ISSN 0191-2216.

Urban P - Šebek M: Graphical User Interface for Finding of All Stabilizing PI, PD and PID Controllers. In: Proceedings of 2nd IFAC Symposium on System, Structure and Control, Oaxaca, Mexico, 258-262, 2004

Zezula P - Ježek J - Šebek M:  Implementation of polynomial algebra via spectra. In Proceedings of the IEEE International Conference on Control Application, Glasgow, UK, 1118-1119, 2002

Henrion D - Šebek M: Reliable numerical methods for polynomial matrix triangularization. IEEE Transactions on Automatic Control, 44 (3), 497-508, 1999