Obrovský úspěch naší katedry na Světovém kongresu IFAC v Toulouse

Katedra řídicí techniky ČVUT byla na letošním 20. Světovém kongresu Mezinárodní federace pro automatické řízení IFAC ve francouzském Toulouse velmi úspěšná. Dostali ksme jednu významnou cenu, naši absolventi druhou, a ještě významnější! I naše další vystoupení se povedla. Se sedmi účastníky a šesti referáty jsme byli, jako obvykle, největší a nejvýznamnější skupinou z ČR. Já ještě reprezentoval ČR na Valné hromadě Federace a hlasoval tam jejím jménem, vedl Výbor pro výběr Ceny za nejlepší interaktivní článek a zúčastnil se dalších důležitých leč nudných schůzí.

Tým katedry ve složení Jiří Zemánek, Sergej Čelikovský a Zdeněk získal za demonstrační článek Časově-optimální řízení pro bilineární systémy s nezáporným řízením a jeho aplikaci pro magnetickou manipulaci prestižní EEA Demonstrator Paper Prize, kterou uděluje a financuje klub EEA, což je Francouzské sdružení profesorů a vědců v oblasti elektrických a informačních věd. Další podrobnosti a multimédia o této práci najdete na zde.

Naši absolventi mají velký podíl na ještě významnější Ceně za průmyslový úspěch (Industrial Achievement Award), která patří mezi nejprestižnější tzv. Velké ceny IFAC. Tuto cenu získal tým složený z profesorů University of California v Berkley a inženýrů firmy Honeywell International Inc, mezi nimiž byli dva naši významní absolvanti, kteří dostali doktorát právě u nás: Jaroslav Pekar a Daniel Pachner.

Cenu získali za vývoj a aplikaci pokročilých metod řízení pro automobilové hnací soustavy a za produktizaci software OnRAMP Design Suite.

 Tento nástroj přináší významný pokrok ve vývoji automobilů a je velmi úspěšný komerčně. Další podrobnosti k tomuto nástroji jsou na webu firmy Honeywell a na videu.

I naše další články měly dobrou odezvu. Se sedmi účastníky a šesti referáty (z toho tři demonstrační) jsme tam byli, jako obvykle, největší a nejvýznamnější skupinou z ČR. Já sám jsem reprezentoval ČR na Valné hromadě IFAC a hlasoval tam jejím jménem. Dále jsem vedl Výbor pro výběr Ceny za nejlepší interaktivní článek a zúčastnil jsem se dalších důležitých leč nudných schůzí.