Konference pro učitele MŠ a ZŠ DigiMap

DigiMAP je konference určená pro učitele mateřských a základních škol, kteří integrují digitální technologie do výuky školních předmětů, ředitelům a zřizovatelům, vítáni jsou však všichni zájemci o vzdělávání. Odborným garantem konference je Ondřej Neumajer, který má v Národním pedagogickém institutu ČR na starosti útvar Digitalizace ve vzdělávání, zároveň pracuje v neziskové organizaci Učitel naživo a vyučuje didaktické předměty na Katedře informačních technologií a technické výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Pozvání na konferenci přijal Vladimír Kořen, který bude moderovat její dopolední blok. Po úvodních proslovech vystoupí Vladimíra Dvořáková. Michal Šebek, nadšený profesor kybernetiky na ČVUT a vedoucí špičkové Katedry řídicí techniky Elektrotechnické fakulty. Prozradí nám, jak máme připravit děti na šťastný a smysluplný život v budoucnosti, ve které se neobejdeme bez chytrých strojů. Jakým způsobem se můžeme my a naše děti bránit různým formám kyberšikany, nám poradí Martin Kožíšek, který se již několik let věnuje prevenci rizikového chování na internetu. Dopolední blok přednášek zakončí Petr Polívka z Národního pedagogického institutu, který účastníkům DigiMAPu představí projet IT Guru.

DigiMAP 2022: Jak jsme se dotkli inovací ve vzdělávání

Konference DigiMAP, uspořádaná v rámci projektu MAP Praha 12 a jehož hlavním partnerem byl Národní pedagogický institut, se konala ve čtvrtek 9. 6. 2022 v Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT (CIIRC). Akce se setkala s velkým úspěchem, zúčastnilo se jí přes 100 učitelů a ředitelů základních a mateřských škol z celé České republiky.

Dopolední program konference DigiMAP

Dopoledním blokem konference provedl její účastníky Vladimír Kořen.

Po úvodních proslovech vedení MČ Praha 12, MČ Praha-Libuš a projektu MAP Praha 12 vystoupil Ondřej Neumajer, garant konference DigiMAP, který ve svém příspěvku „Zamotáni v názvosloví“ vysvětlil, proč bychom digitální technologie měli ve vzdělávání chápat především jako příležitost k inovaci výuky.

Vladimíra Dvořáková během svého vystoupení upozornila na to, jak nové technologie a s nimi související proměny komunikace ovlivňovaly formování společnosti, jejich hodnotová zakotvení i sociální vztahy.

Jak máme připravit děti na šťastný a smysluplný život v budoucnosti, ve které se neobejdeme bez chytrých strojů, poradil Michal Šebek, nadšený profesor kybernetiky na ČVUT a vedoucí špičkové Katedry řídicí techniky Elektrotechnické fakulty.

Jakým způsobem se můžeme my a naše děti bránit různým formám kyberšikany, ukázal posluchačům Martin Kožíšek z CZ.NIC, který se již několik let věnuje prevenci rizikového chování na internetu.

A dopolední blok přednášek zakončil Petr Polívka z Národního pedagogického institutu, který účastníkům DigiMAPu představil projet IT Guru.

Odpoledne plné workshopů

Během odpoledních workshopů zaměřených na využití digitálních technologií ve školství, si účastníci konference vyzkoušeli pod taktovkou Petra Poláka a jeho žáků robotické stavebnice Lego WeDoV2, Spike, Bee-Boty a ozoboty.

Miroslava Bučková účastníkům konference ukázala, jak mohou vytvářet pracovní listy v programu Canva, jak využívat při výuce Jamboard nebo jak lze efektivně pracovat s interaktivní tabulí během výuky dětí. Jan Charvát ukázal smysluplné a zároveň zábavné možnosti propojení výtvarné výchovy a IT technologií.

Workshop Štěpánky Baierlové se zaměřil na tematické oblasti nové informatiky a na rozvoj informatického myšlení.

Monika Lienertová s Evou Markovou dále představila způsob, jak se dá digitálně interpretovat přírodní dědictví a virtuální a rozšířená realita, a Eva Fanfulová se se Zdeňkem Smrčkou zaměřila na zajímavé technologie napříč obory.

Součástí konference byla i komentovaná prohlídka robotické laboratoře TESTBED pro průmysl 4.0. Během ní si účastníci konference prohlédli flexibilní výrobní linku, pětiosého delta robota nebo pracoviště pro robotický 3D tisk.