Katedra řídicí techniky ČVUT opět v Lidových novinách

Vědci jako migrující nomádi - moc zajímavý článek od Martina Rychlíka v Lidových novinách z 27.5.207 na s. 26

Martin píše o tom, že věda je mezinárodní a že vědci migrují po světě a střádají zaměstnání na různých univerzitách v různých zemích.

Velmi potřebný článek v naší zemi, kde ještě mnozí - i mnozí vysoce postavení, a téměř všichni školní senátoři – tvrdí, že vědec nejen že nemusí pracovat v mnoha různých zemích světa, ale že dokonce ani nesmí, neboť „naše věda je věda česká.“ Že dokonce má český vědec pracovat česky. Že má být hlavně „náš“ než „vědec.“ Vzpomeňte, jaké pozdvižení vyvolalo před pár dny „světoborné“ rozhodnutí MU zavést konečně habilitace povinně ve světovém jazyce.

Obzvláštní dík patří autorovi za zmínku o naší Katedře řídicí techniky na FEL ČVUT. Od nás opravdu musí každý po doktorátu pryč. A pokud se někdy chce vrátit, musí nejprve být několik let postdokem na dobré světové škole. Naopak postdoky s doktoráty z ciziny přijímáme rádi. A pokud se osvědčí, stávají se u nás asistenty. Další podrobnosti o cizincích na naší katedře v Martinově článku ;)