Blog

Hlavní záložky

The Prague Education Festival PREF

Mediální dům Economia a zpravodajský portál Aktuálně.cz uspořádal ojedinělou akci zaměřenou na moderní trendy ve výuce a vzdělávání na základních a středních školách. Během tří dnů festivalu se podařilo propojit zástupce zřizovatelů, se školami, akademickou sférou i byznysem a začít diskusi nad změnami systému, které jsou nezbytné pro další úspěšný rozvoj a prosperitu naší země. Zásadní přednášky a vystoupení byly zaznamenány a budou postupně zveřejňovány pro další využití a sdílení mezi...

Hackaton Skupiny ČEPS

Na budoucnost připravujeme nejen sebe, ale i náš průmysl. 31.10.2019 jsem spolu s několika studenty programu KyR vystoupil na velmi podařeném firemním hackatonu Skupiny ČEPS v Karlínské Truhlárně.

Pracovní setkání s týmem Clarivate Analytics

V říjnu se ve Strakově akademii sešli k odborné rozpravě nad problematikou národního hodnocení podle Metodiky 2017+ zástupci Rady, Odboru RVVI a odborných panelů společně s manažery americké společnosti Clarivate Analytics. Zahraniční tým vedl Jonathan Adams, který je ředitelem ISI (Institute for Scientific Information, think-tank pro Web of Science) při Clarivate Analytics a zároveň se jako expert na evaluace účastní hodnocení i v jiných zemích. Jednání se za českou stranu mj. účastnili hlavní...

Stránky