Plenární přednáška na Kongresu ortopedů a traumatologů

Světě div se: 13. června 2024 jsem proslovil pozvanou plenární přednášku na Národním kongresu České společnosti ortopedů a traumatologů (ČSOT).

Byl jsem tam pozván panem profesorem MUDr. Valérem Džupou ze 3. lékařské fakulty UK, které kongres pořádala. Byla to rozhodně zajímavá zkušenost.