Leadership

Katedra řídicí techniky ČVUT

V roce 2003 jsem se stal vedoucím tehdy průměrné katedry řídicí techniky, a dnes patří katedra nejlepším na fakultě i škole, a ve svém oboru rozhodně nejlepší v ČR. Na fakultě máme výrazný náskok ve většině výkonů a výsledků vztažených na úvazek. Malé srovnání dneška se začátkem tisíciletí:

Tehdy jsme články v impaktovaných časopisech neměli skoro žádné, a ve špičkových světových už vůbec ne; konkurenční katedra kybernetiky jich tehdy mívala ročně 10-15. Dnes jich máme 30-40 ročně a z toho přes polovinu v první čtvrtině světových časopisů a kolem 10 ročně dokonce v časopisech v první desetině podle IF - tedy naprosté světové špičce. Citace registrované ve WoS - ukazující dopad výsledků na světovou komunitu - měli dříve jen dva akademici, dnes je má na katedře každý. Doktorské studium se zlepšilo výrazně: dříve byly nulové požadavky na obhajobu a přesto jen třetinová úspešnost; dnes úspěšnost poloviční při přísných požadavcích (alespoň jeden článek v dobrém časopise před obhajobou). Kdysi mohl být školitelem každý, i když to měli jen dva-tři. Dnes jich máme deset a schopní jsou všichni. Naše výuka se výrazně zlepšila: už neusilujeme o kvantitu, ale o kvalitu – a přitom je zájem studentů obrovský a zejména těch šikovných máme stále více. Studenti prostě poznají, kde se učí dobře. Naše příjmy se stále zvyšují: dříve to byl sotva milion na úvazek, dnes už dav a půl miliónu. Počty a hlavně důležitost projektů se neuvěřitelně zvýšili, příjmy za smluvní výzkum s firmami narostly z nuly na 5 miliónů ročně. Dříve u nás cizinci nebyli, dnes jich zaměstnáváme přes dvacet, z celého světa. Naším pracovním jazyk je už dávno angličtina. Dříve jsme společenské aktivity neměli a mimo školu byli neznámí. Dnes pořádáme Robosoutež, kurzy pro učitele Robosoutěž a další společenské aktivity. Naši akademici jsou zváni do médií po celé Evropě i USA, celostránkové rozhovory a články ve významných novinách, videa na YouTube se statisíci návštěvníky, aktivní FB a Twitter, a mnohé další.

Opravdu se podařilo katedru během pár let úplně proměnit. Kdo nevěří, ať se přijde podívat. Stačila k tomu opravdu důsledná personální práce – tedy to, co na našich univerzitách skoro nikdo nedělá. Více o tom v rozhvoru pro Pražskou techniku 2/2016 s10-12.

Katedra patří mezi nejlepší na fakultě a škole. Ve svých oborech je nejlepší v ČR a patří mezi dobrý evropský průměr, přičemž některé týmy a osobnosti jsou na světové špičce. Potvrzují to nejen školní a stání databáze, ale i nezávislá hodnocení (Jurajda-Munich opakovaně, Technopolis a další). Skvěle jsme dopadli i při posledním hodnocení Rady vlády podle pilíře 2, tedy při výběru excelentních výsledků (po skupinách oborů vždy školy zašlou to nejlepší co mají a Rada ze zaslaného vybere 20% skutečně excelentních – to nejlepší z nejlepšího. Ve skupině Technických věd a informatiky tak bylo vybráno 42 výsledků ze zaslaných 200. Z toho 20 pocházelo z ČVUT, z nich 14 z naší fakulty, a z nich celých 6 z naší katedry. Tedy pětina nejlepších výsledků z celé ČR je od nás!

V tabulkách a grafech webu IDEA CERGE nás najdete pod oborem AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS na ČVUT FEL.