PolyX, s.r.o.

V roce 1995 jsme s kolegou Huibertem Kwakernaakem, slavným holandským profesorem z Twente Universiteit, Enschede, NL, v rámci společného projektu EU vytvořili první softwarový doplněk pro práci s polynomy a polynomiálními maticemi v Matlabu, což je po celém světě rozšířený software pro vědecké, matematické a technické počítání od americké korporace The MathWorks, Inc. Použili jsme v něm nejnovější metody, vyvinuté námi i našimi kolegy v minulých letech a nazvali ho Polynomial Toolbox. Hodně se na něm podíleli i Rens Strijbos z Twnete a Sonja Pejchová z Prahy. Verze 1.5 (1996) a verze 1.6 (1997) jsme dali volně do světa jako freeware. Úspěch byl překvapující a brzy se stal nejpoužívanější softwarem pro polynomiální metody na světě s více než 1500 instalacemi po celém světě, z toho třetinou v průmyslu. Významní průmysloví uživatelé byli např. Boeing, DaimlerChrysler, Ericsson, Ford, France Telecom, Kodak, Pacific Gas and Electric či Renault.

Povzbuzeni úspěchem jsme v roce 1998 společně s Huibem založili firmu PolyX, s.r.o., která vyvinula mnohem lepší verze. Ty už byly objektově orientované a plně integrované do Matlabu. Dále jsme do nich postupně zařazovali nejnovější numerické metody druhé a třetí generace, které byly nejprve mnohem spolehlivější a později i mnohem rychlejší. Vznikl tak komerční Polynomial Toolbox verze 2.0 (1999) a verze 2.5 (2001), objektově orientovaný software pro polynomy, pol. matice a jejich aplikace v systémech, signálech a řízení. Na něm jsme spolupracovali také s Didierem Henrionem, Martinem Hromčíkem a Zdeňkem Hurákem. Celkem se prodalo přes 2000 licencí. Jeho uživatelé jsou velké společnosti (Lockheed Martin, Mitshubishi Electric, J, Saudi Aramco, SANDIA Lab. USA, Petro Bras, BR, DaimlerChrysler, D apod.) a organizace (US Air Force, QinetiQ, UK, a Ministerstvo obrany Velké Británie) stejně jako menší hi-tech firmy (Cybernet Systems Co., J, Compureg, CZ nebo ProCS, SK) a mnoho prestižních universit po celém světě (Princeton, Notre Dame, Brown, Texas, Florida, Waterloo, Hong Kong, Kobe, ETH, UMIST, KTH, Strathclyde, Glasgow, Technion, Max Planck Inst.)

V roce 2003 jsem od Huiba jeho podíl odkoupil a stal se tak jediným majitelem a jednatelem firmy

Nedávno vznikla nová verze Polynomial Toolbox 3.0, která má soustu nových objektů, například racionální matice a maticové zlomky. Tato verze ještě usnadňuje počítání s přenosovými maticemi potřebnými pro analýzu a návrh mnohorozměrových systémů a signálů.

Podrobnosti, ceny a další informace o Polynomial Toolboxu najdete na stránkách firmy www.polyx.czwww.polyx.com .